Intencje Mszy św. 9 – 15 sierpnia 2021r.

Poniedziałek – 09.08.2021 – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, Patronki Europy.
6.30	za ++ rodziców Annę i Jana Węgrzyn, siostry Marię, Anielę i Krystynę oraz za dusze w czyśćcu cierp.
18.00 za + Marię Szablińską w 6 rocz. śm.
Wtorek – 10.08.2021 – Święto św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika.
6.30	za + Alberta Makulewicz, ++ rodziców z obu stron, ++ dziadków i ++ rodzeństwo.
18.00 do M. Bożego za ++ rodziców Marię i Wawrzyńca Kalita, ++ z rodziny i za dusze w czyśćcu
Środa – 11.08.2021 – Św. Klary, Dziewicy.
6.30	do M. Bożego za ++ rodziców Klarę i Józefa Rzega.
18.00 za ++ rodziców Tobiczyk, córkę Annę, + Martę Stoszek i Gintra Ludwik. Nowenna do Matki Bożej Raciborskiej.
Czwartek – 12.08.2021
6.30	za + Ignacego Wojtaszek. 
18.00 do Bożej Op. w int. Karoliny Koczy z ok. 18 rocz. ur. z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog., opiekę MB i światło Ducha Św. w dorosłym życiu; 2) za + Piotra Hermet w 30 dzień po śm.
Piątek – 13.08.2021 – Dzień Fatimski.
6.30	za + Alojzego Krosny w 10 rocz. śm.
17.00 Sakrament pokuty i dwie części różańca (światła i chwalebna).
18.00 Nabożeństwo Fatimskie: 1) za + Krystynę Wędzina w 1 rocz. śm.; 2)  do Bożej Op. w int. rodziny Lengiewicz z ok. 10 rocz. ślubu Aleksandry i Adama z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB na dalsze lata dla całej rodziny; 3) za + Teofila Półtorak; 4) za + Emilię Buczko w 1 rocz. śm, + ojca Władysława i + brata Waldemara; 5) za + ojca Pawła Boszcz w 30 dzień po śm. za + mamę Kazimierę 30 rocz. śm.; 6) za + Jolantę Boczek w 30 dzień po śm.; 7) do Bożej Op. w int.  Krystyny i Zygmunta z ok 45 rocz. ślubu z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB; 8) za + Agnieszkę Pruchniewską w 1 rocz. śm.; 9) za + brata Henryka Lamczyk w 30 dzień po śm. i za + córkę Aleksandrę Wilińską; 10) za ++ rodziców Józefa i Weronikę Wawrzeło, Antoniego i Zofię Polis, Zygmunta i Krystynę Wojtyszek oraz za ++ braci Jana i Kazimierza Wawrzeło.
Sobota – 14.08.2021 – Św. Maksymiliana Marii Kolbego, Kapłana i Męczennika.
6.30	za ++ dziadków z rodzin Kozłowski, Przytocki, Katolik i Skrobek.
12.00 ślub: Gabriela Halfar – Konrad Błaszczyk.
18.00 1) w int. Róż Różańcowych o Boże błog., opiekę MB i zdrowie w rodzinach oraz za ++ członków RR; 2) za ++ rodziców Herberta i Walerię Grzonka; 3) za + Antoniego Krziżok oraz za ++ i żyjących z rodziny Krziżok i Jawor.
Niedziela – 15.08.2021 – Uroczystość odpustowa Wniebowzięcia NMP.
6.30	za ++ z rodziny Wierzbickich i Sroka.
8.00	do Bożej Op. w int. Mariana Wasiuta z ok. ur. z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB.
9.30	1) za ++ rodziców Zofię i Karola Czogalla, ++ dziadków i pokrew. z obu stron; 2) do Bożej Op. w int. Agnieszki i Marcina z ok. 10 rocz. ślubu z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w rodzinie.
11.00 SUMA ODPUSTOWA: 1) w int. żyjących i ++ Parafian, Pątników i odpustowych Gości; 2) za + męża i ojca Zbigniewa Staszewszkiego w 10 rocz. śm., ++ rodziców Marię i Adama Małkiewicz oraz ++ dziadków z obu stron (Chrzest Św.: Wanda Paurowska).
13.30 do Bożej Op. w int. Sylwii i Jerzego z ok 40 rocz. ślubu z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w rodzinie.
18.00 za + Stanisława Ratajszczaka w 1 rocz. śm.
19.00 Koncert orkiestry dętej SOLIDARIS BRASS.