Bierzmowanie

W Diecezji Opolskiej Sakrament Bierzmowania udzielany jest młodzieży po trzyletnim okresie przygotowań. Programowe rozpoczęcie przygotowań ma miejsce w klasie VI szkoły podstawowej. Promocje na kolejny rok przygotowań uzyskuje się w czerwcu. Przy braku obecności na spotkaniach formacyjnych, miesięcznych spowiedzi i zaangażowania trzeba powtórzyć dany rok przygotowań. Spotkania w naszej parafii organizowane są w dwóch grupach na każdym etapie przygotowania.

Odpowiedzialny:
za pierwszy rok przygotowania ks. Tomasz (kl. VI)
za drugi rok przygotowania ks. Tomasz (kl. VII)
za trzeci rok przygotowania ks. Artur (kl. VIII)
za trzeci rok przygotowania ks. proboszcz (kl. I ponadpodstawowa)

Poza miesięcznymi katechezami w grupach, rocznik najmłodszy (kl. VI) jest zobligowany do udziału we Mszy św. szkolnej w czwartki o g.18.00, zaś pozostałe roczniki do udziału w piątkowych spotkaniach o 19.30 (Msza św. w I piątek miesiąca, nabożeństwo, film).