Please update your Flash Player to view content.

6 grudnia, pod koniec pierwszego tygodnia adwentu wspólnota „Maitri” spotkała się na kilkugodzinnym skupieniu adwentowym. Skupienie rozpoczęło się od modlitwy różańcowej a następnie Duszpasterz wspólnoty ks. Jacek Olewicz wygłosił konferencję na temat modlitwy. Podkreślił w niej m. im. że pełni ona ważną rolę w budowaniu jedności wspólnoty, wymaga przygotowania, które polega na codziennym czuwaniu nad swoimi myślami i sercem. Modlitwa jest szczególna formą przygotowania się w adwencie na czas świąt Bożego Narodzenia. W przerwie członkinie wspólnoty świętowały imieniny Barbary, omawiały bieżące sprawy wspólnoty oraz gościły Księdza Proboszcza, który zetknął się z Ruchem „Maitri” jeszcze w czasach seminaryjnych. Żywo interesował się aktualną działalnością Ruchu zarówno w parafii jak i w kraju. Po przerwie w kręgu biblijnym uczestniczki dzieliły się Słowem Bożym a całość zakończyła Eucharystia w intencji wspólnoty. Pomimo, iż czas adwentu jest tak cenny, w związku na przygotowaniem świąt w rodzinie, to jednak, w opinii wszystkich uczestniczek, ważniejsze jest duchowe przygotowanie. Wszystkie wyraziły radość z tego że udało się wygospodarować czas na duchowe przeżywanie adwentu we wspólnocie.

 Zdjęcia z dnia skupienia