Please update your Flash Player to view content.

„Niech pamięć o tajemnicy Wielkiej Nocy Przynosi moim Rodakom trwały pokój; Niech umacnia nadzieję i rozpala braterską miłość. Zmartwychwstały Chrystus niech wszystkim błogosławi!” Św. Jan Paweł II

     Ten, który podjął dla nas bolesną Mękę i umarł za nas na drzewie krzyża, a potem chwalebnie Zmartwychwstał – do końca nas umiłował pozostając z nami w Najświętszym Sakramencie. Życzymy głębokiego przeżywania Bożej Miłości w tajemnicach paschalnych. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia pokojem, wszelkim dobrem, duchową radością, a zwycięski Krzyż Pana będzie źródłem siły i mądrości Bożej. Rozradowana Królowa Niebios niech pośredniczy w Bożym błogosławieństwie, a my łączymy się duchowo we wspólnym uwielbieniu Chrystusa triumfującego w radosnym śpiewie ALLELUJA!

Duszpasterze Parafii Matki Bożej