Please update your Flash Player to view content.

     W święto Świętej Rodziny 30 grudnia 2018 roku bp Andrzej Czaja erygował nową wspólnotę w diecezji opolskiej, którą nazwał Maryjną Wspólnotą Opiekunek Dziecięctwa Bożego. Obecnie trwa zbieranie zgłoszeń kandydatek, a ich przyjęcie do wspólnoty zaplanowano w uroczystość św. Anny, w piątek 26 lipca w sanktuarium św. Anny w Oleśnie. Msza św. rozpocznie się o 18.00.

      Cel wspólnoty, do której może przystąpić każda pełnoletnia diecezjanka, będzie realizowany poprzez:

  • modlitwę członkiń o żywą wiarę i duchowy rozwój wiernych, w szczególności młodego pokolenia oraz samych członkiń, ich rodzin i parafii;
  • formację członkiń do dojrzałego realizowania powołania matki, babci w rodzinie oraz duchowego macierzyństwa we wspólnocie Kościoła (w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II);
  • angażowanie się członkiń na rzecz wychowania religijnego własnych dzieci i wnuków oraz formacji duchowej w parafii, w szczególności młodego pokolenia.

      Do zadań opiekunek - jak nazywane będą członkinie nowej wspólnoty - należy:

  • modlitwa w intencji dzieci i wnuków, całego młodego pokolenia i rodzin, za parafię, diecezję oraz członkinie wspólnoty - żyjące i zmarłe;
  • udział w procesie formacyjnym i podejmowanie nieustannej pracy nad sobą;
  • gorliwe realizowanie zadań wychowawczych w rodzinie i poza nią;
  • zaangażowanie w parafii na rzecz jej duchowego rozwoju, w szczególności formacji młodego pokolenia;
  • osobisty i wspólnotowy kult Najświętszej Maryi Panny, św. Jadwigi i św. Anny przez modlitwę za ich wstawiennictwem, troskę o wizerunki i pielgrzymowanie;
  • świadczenie wzajemnej pomocy duchowej innym członkiniom wspólnoty.

    Aby przystąpić do Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego trzeba wypełnić deklarację i złożyć u proboszcza. Deklaracje zbierane są w parafii Bożego Ciała w Oleśnie, skąd każda kandydatka otrzyma pisemne potwierdzenie i zaproszenie na uroczystość przyjęcia do wspólnoty.