Please update your Flash Player to view content.

Poniedziałek – 19.08.2019
6.30 za + męża Bronisława, ++ rodziców Felicję i Stefana Król, siostry, teściów Stanisławę i Antoniego Tulej i za ++ z pokrewieństwa.
18.00 za + męża i ojca Władysława Symko w 3 r. śmierci.

Wtorek – 20.08.2019 – Św. Bernarda, opata i dra Kościoła.
6.30 do Bożej Op. z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla córki Aliny z ok. 45 rocz. ur. i Rozalii z ok. 70 rocz. ur. oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
18.00 z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Julii z ok. urodzin.

Środa – 21.08.2019 – Św. Piusa X, papieża.
6.30 o nawrócenie grzeszników.
18.00 za + męża Helmuta w 3 r. śm., ++ teściów, Jadwigę i szwagra Moric, + Urszulę Kołaczek w 9 r. śm., ++ z rodziny i za dusze w cz. cierpiące.

Czwartek – 22.08.2019 – NMP Królowej.
6.30 za + ojca Henryka Baruckiego, ++ dziadków Marię i Wincentego i za ++ rodzeństwo.
14.00 ślub: Agnieszka Bugajska – Dawid Warchał.
18.00 za + syna Grzegorza Witkowskiego w 12 r. śm. i za + Marka Witkowskiego.

Piątek – 23.08.2019
6.30 z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB i zdrowie w rodzinie Steciak.
18.00 za + Piotra Wojciechowskiego.

Sobota – 24.08.2019 – Św. Bartłomieja, Apostoła.
6.30 za + matkę Filipinę Mordeja, + ojca Józefa i za dusze w cz. cierpiące.
13.00 ślub: Joanna Staniszewska – Damian Ruszel.
18.00 za + mamę Zofię Porwolik w 3 r. śmierci.

Niedziela – 25.08.2019 – XXI Niedziela Zwykła.
6.30 za + Jana Krawczyk.
8.00 do Bożej Op. z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Anny i Janusza Talik z ok. 35 r. śl. oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
9.30 za ++ rodziców Gertrudę i Antoniego Flegel.
11.00 1) za ++ Annę i Józefa Lankocz; 2) w int. pielgrzymów z parafii farnej.
13.30 z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Anny i Artura z ok. 10 r. ślubu.
14.30 w int. pielgrzymów z parafii NSPJ.
17.15 Nieszpory niedzielne z adoracją Najśw. Sakramentu.
18.00 z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Weroniki z ok. 20 r. ur. oraz Tomasza z ok. 50 r. urodzin.