Please update your Flash Player to view content.

Poniedziałek – 06.01.2020 – Uroczystość Objawienia Pańskiego.
  6.30 za ++ rodziców Elżbietę i Teodora Kałus
  8.00 za + Elżbietę Strzeduła i męża Maksymiliana (od sąsiadów z ul. Ocickiej).
  9.30 za ++ rodziców Kazimierza i Elżbietę Swatowskich i za + Marię Rożniatowską
11.00 do Bożej Op. w int. Elżbiety i Ryszarda Małeckich z ok. 30 r. ślubu. z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę MB i Boże błog. w rodzinie.
12.30 w int. Aleksandra Trzupek w 85 r. ur. z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę MB i Boże błog. oraz za + brata Stanisława.
13.30 za + ojca Edwarda Pawlik w rocz. śm.
18.00 w int. Andrzeja Kurek z ok. ur. z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB.

Wtorek – 07.01.2020
  6.30 1) do M. Bożego za ++ Paulinę i Bronisława Dąbek z ok. ur. oraz w int. córek Doroty i Katarzyny z ok. ur. o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB; 2) do Bożej Op. w int. Bożeny z ok. ur. z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB; 3) intencja wolna:

18.00 za ++ sąsiadów Zuzannę Goral i Jerzego Remiorz.

Środa – 08.01.2020
  6.30 za + córkę Alicję Wasiuta; 2) w int. Anieli z ok. ur. z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB; 3) za + Andrzeja Wojtas (od Doroty Wojtas).
18.00 do M. Bożego za ++ rodziców Annę i Karola Wyglenda i za ++ rodzeństwo.

Czwartek – 09.01.2020
  6.30 1) za dusze w czyśćcu cierpiące; 2) za + Piotra Wuzik (Msza św. pogrzebowa);
 3) intencja wolna:
18.00 za ++ rodziców Zofię i Aleksandra Jarockich i za ++ z rodziny.

Piątek – 10.01.2020
  6.30 1) za + Agnieszkę Swoboda w 9 r. śm., za + męża Henryka, ++ rodziców i rodzeństwo; 2) za ++ rodziców Bertholda i Krystynę Kapinos w rocz. śm.
 3) za + Władysława Włodarczyka (od sąsiadów z ul. Mysłowickiej 7).
18.00 za + męża i ojca Herberta Grzonka w rocz. śm.

Sobota – 11.01.2020
  6.30 za ++ rodziców Krystynę i Bertholda Kapinos.
18.00 1) w int. Róż Różańcowych z prośbą o Boże błog., opiekę MB i zdrowie w rodzinach oraz za ++ członków RR; 2) za + Tadeusza Jawor oraz za ++ i żyjących z rodziny Jawor i Krziżok.

Niedziela – 12.01.2020 – Niedziela Chrztu Pańskiego.
  6.30 intencja wolna:

  8.00 za ++ rodzeństwo Zbigniewa i Mirosławę Klag.
  9.30 za + męża Gerarda Krupa w rocz. śm. i za + syna Klaudiusza.
11.00 za + Gudrunę Adamiec w 20 r. śm. i za ++ z pokrewieństwa Adamiec i Doleżych.
12.30 za + Marię Tanżyna w 5 rocz. śm.
13.30 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu św.: w int. dzieci, rodziców i chrzestnych o zdrowie, opiekę MB i Anioła Stróża oraz o Boże błog. w rodzinach.
18.00 za + Kazimierza Wojtowicza w 5 rocz. śmierci.