Please update your Flash Player to view content.

Poniedziałek – 07.09.2020
6.30 za + męża Zdzisława Ziółkowskiego w 3 rocz. śm.
18.00 1) za ++ rodziców Reginę i Stefana Sawickich; 2) za ++ Alojzego i Agnieszkę Szczypka, syna Franciszka, córkę Irenę, zięcia i za ++ z pokrew.

Wtorek – 08.09.2020 – Święto Narodzenia NMP.
6.30 za żyjących i ++ sąsiadów.
18.00 1) w int. pielgrzymów z parafii Modzurów; 2) do Bożej Op. przez wstaw. MB w int. męża Andrzeja z ok. 60 rocz. ur. z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie i Boże błog.; 2) za + Gerarda Englisz.
Środa – 09.09.2020
6.30 za ++ rodziców Martę i Jerzego Gawliczek.
18.00 1) za + brata Józefa Kapinos; 2) za + Józefę Szmuk. Nowenna do MB Racibordkiej.
Czwartek – 10.09.2020
6.30 za + żonę Bronisławę, ++ rodziców, rodzeństwo i za ++ z pokrew.
18.00 Msza św. szkolna: za + męża Zygfryda Bulenda; 2) za + matkę Jadwigę Wróblewską w 5 rocz. śm, + ojca Andrzeja i za ++ z rodzin Tulej i Wróblewski.
Piątek – 11.09.2020
6.30 za ++ Jadwigę i Franciszka Kucharz oraz za + Annę Wyszkoń.
18.00 1) za + Franciszka Lipińskiego; 2) za ++ siostrę Władysławę Macheta oraz za jej męża Adama.
Sobota – 12.09.2020
6.30 do Bożej Op. przez wstaw. MB Raciborskiej w int. Elżbiety z ok. ur. z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB.
18.00 1) w int. Róż Różańcowych o Boże błog., opiekę MB i zdrowie w rodzinach oraz za ++ członków RR; 2) do Bożej Op. w int. Jakuba Głuch z ok. 18 rocz. ur. z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog., opiekę MB i światło Ducha Św. w dorosłym życiu.
Niedziela – 13.09.2020 – XXIV Niedziela Zwykła. Uroczystość dożynkowa.
6.30 za + żonę, matkę i babcię Annę Świerczek w 11 rocz. śm.
8.00 za + mamę Zofię i mamę Elżbietę
9.30 Msza św. dożynkowa: 1) w int. rolników i działkowiczów z podziękowaniem za zebrane plony i owoce ziemi z prośbą o dalsze Boże błog. oraz za ++ rolników i działkowiczów; 2) za ++ rodziców Danutę i Rudolfa Puchała.
11.00 za ++ teściów Franciszkę i Szczepana Gajda
12.30 do Bożej Op. przez wstaw. MB Raciborskiej w int. Ryszarda Telejko z ok. 70 rocz. ur. z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB.
13.30 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu św.: w int. dzieci, rodziców i chrzestnych o zdrowie, opiekę MB i Anioła Stróża oraz o Boże błog. w rodzinach.
17.00 Modlitwa różańcowa i Sakrament Pokuty.
18.00 Fatimskie:
1) do Bożej Op. przez wstaw. MB Raciborskiej w int. Rafała i Zuzanny w 1rocz. ślubu z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB; 2) do Bożej Op. przez wstaw. MB Raciborskiej w int. Amelki, Mateusza i Hani z ok. ur. z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog., opiekę MB i Anioła Stróża; 3) za + Stanisława Ratajszczaka w 30 dzień po śm.