Please update your Flash Player to view content.

Poniedziałek – 08.07.2019 – Św. Jana z Dukli, prezbitera.
6.30 za ++ rodziców Wincentynę i Wacława Gawrysiak.
18.00 do Miłosierdzia Bożego za + matkę Antoninę Klinik w rocz. urodzin.

Wtorek – 09.07.2019
6.30 za ++ szwagrów Czesława Kowalczyka i Franciszka Bobaka.
18.00 za ++ Martę i Ernesta Gawlikowskich i za + Henryka Cyran.

Środa – 10.07.2019
6.30 za + matkę Łucję Jurecka, + ojca Jana Jurecki, + brata Jana i za ++ z rodzin Jurecki i Sochiera.
18.00 za + matkę Anielę Czajka, ++ ojców Ernesta i Franciszka, ++ dziadków z obu stron i za ++ z pokrewieństwa.

Czwartek – 11.07.2019 – Św. Benedykta, opata, patrona Europy.
6.30 za ++ rodziców Hildegardę i Antoniego Jędrosz.
18.00 za ++ rodziców Wilhelma i Marię oraz za ++ z rodz. Gruszka i Jasiulek.

Piątek – 12.07.2019 – Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męczennika.
6.30 do Bożej Op. z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Janusza z ok. 60 r. urodzin.
18.00 za ++ rodziców Helenę i Joachima Kukiełka, + brata Teodora, + siostrę Jadwigę Jakubowską i szwagra Władysława oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota – 13.07.2019 – Św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. Dzień fatimski.
6.30 za + Antoniego Moska (od sąsiadów z ul. Czarnieckiego 8).
9.00 pielgrzymka z parafii Pawłów.
17.00 sakrament pokuty i dwie części różańca.
18.00 Nabożeństwo fatimskie:
1) z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Rafała z ok. 30 r. ur.; 2) z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Pauliny z ok. ur.; 3) z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Janusza, Krystyny, wnuka Oskara, ks. Proboszcza, ks. Adama i ks. Artura; 4) za + Wiktora Szmuk; 5) za + matkę Annę w r. ziemskich ur.; 6) za + Bronisławę Plaugo w 30 dz. po śm.; 7) za + Bronisławę Plaugo (od pracowników Centrum Zdrowia w Raciborzu); 8) za + Mariana Zygar w 30 dz. po śm.; 9) za + Alojzego Krosny w 8 r. śm.; 10) za + męża Stanisława Szykuła w 2 miesiąc po śmierci.

Niedziela – 14.07.2019 – XV Niedziela Zwykła.
6.30 za dusze w cz. cierpiące.
8.00 z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla córki Joanny z ok. 40 r. ur. oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
9.30 za + ojca Franciszka Mucha, + matkę Annę i za ++ z rodz. Mucha i Litwinowicz.
11.00 za + matkę Halinę Zagrobelną w 1 r. śmierci.
13.30 Msza św. z udzielaniem sakramentu chrztu św.: w int. dzieci oraz ich rodziców i chrzestnych z prośbą o Boże błog., opiekę MB i Anioła Stróża oraz o zdrowie w rodzinach.
15.00 pielgrzymka z parafii Polska Cerekiew.
17.15 Nieszpory niedzielne z adoracją Najśw. Sakramentu.

18.00 za + Zygmunta Remiorz w 2 r. śmierci.