Please update your Flash Player to view content.

13 grudnia Marianki z naszej Parafij brały udział w adwentowym dniu skupienia w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu. W programie była Eucharystia, Jasełka oraz w radosnej i życzliwej atmosferze dzielenie się opłatkiem. Mszy Św. przewodniczył Ks. Rektor Grzegorz Kadzioch, który w kazaniu nawiązał do czystości i piękna Maryi. Przez ukazanie obrazu biblijnego o grzechu pierwszych ludzi podkreślił wartość słów Bożej obietnicy, czyli PROTOEWANGELII. Następnie przez obrazowe opowiadanie wytłumaczył Mariankom czym jest zło i zachęcił do tego, by być LUSTREM Chrystusowej Ewangelii. Na końcu Ks. Celebrans zacytował słowa Św. Pawła: Niech da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.” (Ef 1, 17-18) i zachęcił do ich przestrzegania. Dzień skupienia był bardo piękny i na pewno z korzyścią dla ducha i ciała dla wszystkich Marianek. Już dziś czekamy na kolejne spotkanie...

Zdjęcia z dnia skupienia

 

8 grudnia cały Kościół obchodzi Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę o Niepokalanym Poczęciu Maryi ogłosił papież Pius IX i jest ona dogmatem naszej wiary. Napisał tak: „Ogłaszamy (…) że Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga (…) została nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego (…) i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”. W czasie wieczornej Eucharystii Dzieci Maryi dziękowały dobremu Bogu za tak wspaniałą Orędowniczkę i modliły się za o dar głębokiej wiary i pięknej miłości oraz za Rodziców i Przyjaciół. Nasza Parafia bardzo się cieszy, gdyż mamy aż 37 Marianek, które dziś na nowo oddały siebie Niepokalanej Matce i obrały JĄ sobie za Panią i Matkę.

Zdjęcia ze Święta Dzieci Maryi

Podczas zbiórki przed świętem patronalnym nasze Marianki odwiedził św. Mikołaj. Zachęcił nasze dziewczyny by każdego dnia wzorowały się na Matce Bożej. 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia o godz. 18.00 odprawiona będzie Msza św. w intencji Dzieci Maryi oraz opiekunki ich siostry Gabrieli. Naszym Mariankom życzymy Bożego błogosławieństwa za przyczyną Maryi oraz radości z bycia we wspólnocie. 

Zdjęcia z wizyty św. Mikołaja u Marianek

Zapraszamy do naszej grupy dziewczynki, które kochają Matkę Bożą, chcą Ją naśladować i nosić Jej medalik:
- piątki - dla szkoły podstawowej o godz. 14.35 - 15.20
- czwartki - dla szkoły ponadpodstawowej o godz. 18.00 - 19.00.
- piątki - dla Młodzieży Maryjnej o godz. 18.40 Nosimy medaliki w trzech kolorach:
- różowy od wstąpienia do Marianek do szóstej klasy
- zielony od szóstej klasy do trzeciej gimnazjum
- niebieski od trzeciej gimnazjum do ślubu Kolor biały jest zarezerwowany dla Marianek, które wytrwają w czystości do swojego ślubu.

Nosimy też Sztandary :
W naszej parafii posiadamy aż cztery sztandary:
- korona - sztandar ten należy pod różowy medalik
- krzyż - sztandar ten należy pod różowy medalik
- zielony - sztandar wyłącznie dla zielonego i niebieskiego medalika
- niebieski - sztandar tylko dla osób z niebieskim medalikiem 

Nasze spotkania prowadzi s.Gabriela Tacica

Serdecznie zapraszam jako Marianka drugiego stopnia i polecam.