Please update your Flash Player to view content.

Na dzisiejsze spotkanie zawitała do nas Maria Jabłońska, związana z naszą grupą od początku jej założenia. Przedstawiła propozycję rekolekcji wakacyjnych organizowanych przez Ruch Rodzin Nazaretańskich w miejscowości Małe Ciche k. Zakopanego w terminie 12 – 17 lipca 2014 r. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy! W ten czwartkowy wieczór wspólnie z s. Felicytą i o. Janem rozważaliśmy fragment Ewangelii wg św. Jana (J 14,1-12), który będzie czytany podczas niedzielnej Mszy św. Jezus przekazuje w nim tę wielką tajemnicę wiary, że Ojciec jest w Synu i Syn jest w Ojcu. Jezus jest jedynym pośrednikiem w relacjach z Ojcem. Jest bramą, gdyż tylko przez Niego można dojść do Ojca. Wiara w Jezusa oznacza przyjęcie, że jest On w Ojcu. Poznając Chrystusa, poznajemy zarazem Jego Ojca. Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. (J 14,6)