Intencje Mszy św. 24 – 30 maja 2021r.

Poniedziałek – 24.05.2021 – Święto NMP Matki Kościoła.
6.30 za + Andrzeja Konopka (int. od kuzynki Aliny).
9.00 za + matkę Martę Mrazek, + teściową Bertę Kupka w rocz. ziemskich ur., ++ ojców Augustyna Mrazek i Alojzego Kupka i za ++ dziadków i krewnych.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1) w int. Róży Różańcowej Wspomożenia Wiernych o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w rodzinach oraz za ++ z tej Róży; 2) w int. Grupy Misyjnej o Boże błog. dla członków oraz potrzebne łaski dla misjonarzy i o nowe powołania misyjne w Kościele.

Wtorek – 25.05.2021
6.00 za ++ Jadwig i Czesława Kowalczyk.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1) za ++ Stefanię i Franciszka Tokarczyk, Annę i Józefa Wilczyńskich, ++ dziadków z obu stron i za + Franciszka Król; 2) za ++ dziadków Gertrudę i Józefa Fest.

Środa – 26.05.2021 – Dzień Matki. Św. Filipa Neri, Kapłana.
6.30 za + Janinę w 4 rocz. śm. i Medarda Baron i za ++ z rodziny.
17.30 Nabożeństwo majowe z nowenną do Matki Bożej Raciborskiej.
18.00 1) przez wstaw. MB w int. Matek oraz za ++ Matki; 2) do Bożej Op. o dary Ducha Świętego i opiekę MB w int. ks. Artura z ok. 9 rocz. święceń kapłańskich (int. od darczyńcy).

Czwartek – 27.05.2021 – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
6.30 za + mamę Annę Wyszkoń.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 Msza św. szkolna:
1) za + Edwarda Wołoszyn w 4 rocz. śm.; 2) za ++ siostrzeńców i siostrzenice z rodz. Hejsak.

Piątek – 28.05.2021
6.30 za + Waltra Wieczorek w 30 dzień po ś
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1) za + mamę Marię Huptaś; 2) za ++ rodzin Kurka i Dudek.

Sobota – 29.05.2021 – Św. Urszuli Ledóchowskiej, Dziewicy.
6.30 za + Alojzego Krosny w rocz. ziemskich ur.
10.00 pielgrzymka z parafii Łubowice.
13.00 ślub: Kamila Stankiewicz – Patryk Piszczek.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1) za + Krystynę Tkocz w 1 rocz. śm.; 2) przez wstaw. MB Raciborskiej o zdrowie i błog. Boże w rodzinie Zapart i dla pokrewieństwa.

Niedziela – 30.05.2021 – Uroczystość Najświętszej Trójcy.
6.30 za + mamę Zofię Białecką w 30 rocz. śm.
8.00 za + Alfreda Góreckiego i za ++ rodziców Annę i Leopolda Góreckich.
9.30 1) za + mamę Irenę Pawlik w rocz. śm.; 2) w int. żyjących i ++ Parafian z Ostroga.
11.00 za + Pelagię Sobczak w 1 rocz. śm.
12.30 do M. Bożego za + męża Gerarda Krupa w rocz. ur. i za + syna Klaudiusza.
13.30 do Bożej Op. w int. Marii i Jana Łajczonek z ok. 45 rocz. ślubu z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w rodzinie.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 do Bożej Op. o dary Ducha Świętego i opiekę MB w int. ks. Tomasza z ok. 12 rocz. święceń kapłańskich.