Święcenia diakonatu

Nasz kleryk diakon Wojciech Hejczyk przyjął święcenia 8 maja 2021r. – gratulujemy i polecamy modlitwie!
Diakon to najniższy stopień sakramentu święceń (dwa wyższe stopnie to prezbiter – czyli „zwykły ksiądz” – oraz biskup). Nauka katolicka, wyrażona w liturgii, Urząd Nauczycielski i stała praktyka Kościoła uznają, że istnieją dwa stopnie uczestniczenia w kapłaństwie Chrystusa: episkopat i prezbiterat. Diakonat jest przeznaczony do pomocy im i służenia. Dlatego pojęcie sacerdos – kapłan – oznacza obecnie jedynie biskupów i prezbiterów, a nie diakonów.
Diakonów można rozpoznać po stroju przez nich noszonym podczas odprawianej liturgii – zamiast ornatu mogą nosić dalmatykę (jest nieco krótsza) albo albę ze stułą przewieszoną przez lewe ramię i spiętą u dołu.

Zadania diakona
O diakonacie można również mówić w aspekcie zadań, jakie spoczywają na diakonach. Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią („charakterem”), której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich ona do Chrystusa, który stał się „diakonem”, to znaczy sługą wszystkich.
Do zadań diakona należy (o ile zleci mu to Ordynariusz miejsca) zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II:
• asystowanie biskupowi i kapłanowi, a czasie funkcji liturgicznych we wszystkim, co mu przyznają różne księgi liturgiczne święceń;
• udzielanie chrztu uroczystym obrzędem oraz uzupełnienie opuszczonych ceremonii w odniesieniu do ochrzczonego dziecka lub dorosłego;
• udzielanie Komunii Świętej, zanoszenie Jej jako Wiatyku umierającym oraz udzielanie ludowi eucharystycznego błogosławieństwa;
• tam, gdzie nie ma kapłana, asystowanie i błogosławienie małżeństwa
• udzielanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędom pogrzebu i pochowania;
• głoszenie Ewangelii, czytanie wiernym Pisma św., oraz przepowiadanie, nauczanie i zachęcanie ludu;
• przewodniczenie w kulcie religijnym i nabożeństwach błagalnych, prowadzenie pogrzebu, gdy nie ma kapłana;
• kierowanie nabożeństwem Słowa Bożego zwłaszcza tam, gdzie nie ma kapłana;
• zajmowanie się dziełami miłosierdzia i administracją oraz akcją społecznej pomocy