Triduum ku czci św. Józefa

Zapraszamy na trzydniowe rekolekcje – nauki dla rodziców i małżonków. Poprowadzi je ks. dr Tomasz Gajda.