Intencje Mszy św. 18 – 24 kwietnia 2022r.

Poniedziałek Wielkanocny – 18.04.2022 – Oktawa Wielkanocy
6.30 za + Jana Bulenda w 1 rocz. śm.
8.00 za + mamę Janinę Lehun z ok. 10 rocz. śm.
9.30 do Bożej Opatrz. w int. Krystyny i Zbigniewa z ok. 40 rocz. ślubu z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w rodzinie.
11.00 do Bożej Opatrz. w int. rodziny Pełechaty z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB i za + męża Edwarda.
12.30 do Bożej Opatrz. w int. Sebastiana Trybuś z ok. 30 rocz. ur. z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w rodzinie.
13.45 Msza św. z udzielaniem Chrztu Św. w int. dzieci i ich rodzin.
18.00 do Bożej Opatrz. w int. Joanny i Piotra, Izabeli i Andrzeja, Elżbiety i Przemysława z ok. rocz. ślubu z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB.
Wtorek Wielkanocny – 19.04.2022 – Oktawa Wielkanocy.
6.30 1) do Bożej Opatrz. w int. Anny i Andrzeja z ok. 35 rocz. ślubu z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog., opiekę MB i Anioła Stróża oraz o Dary Ducha Świętego dla dzieci i wnuków; 2) za + Urszulę Żyła w 30 dzień po śm.
18.00 za ++ Emilię i Edmunda Kałuża, Józefa i Helenę Szydło oraz za + Danutę Workowską.
Środa Wielkanocna – 20.04.2022 – Oktawa Wielkanocy.
6.30 do Bożej Opatrz. w int. Jadwigi i Stanisława Susłowicz z ok. 60 rocz. ślubu oraz w 85 rocz. ur. Stanisława z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB.
18.00 1) za ++ rodziców Marię i Franciszka Koczy, + brata Rudolfa, + bratową Elżbietę i za ++ szwagrów Józefa i Eryka; 2) za + Romana Wyrobek w rocz. śm. Nowenna do Matki Bożej Raciborskiej.
Czwartek Wielkanocny – 21.04.2022 – Oktawa Wielkanocy.
6.30 1) za + ojca Józefa Jaronia w 11 rocz. śm.; 2) za ++ chrzestnych Agnieszkę Wolnik i Huberta Jureczka.
18.00 Msza św. szkolna: za + Annę Mucha.
Piątek Wielkanocny – 22.04.2022 – Oktawa Wielkanocy.
6.30 za + Jerzego Gazda (int. od rodz. Chorąży z Budzanowa).
18.00 1) do Bożej Opatrz. w int. Martyny i Damiana z ok. rocz. ślubu z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB; 2) do Bożej Opatrz. w int. Kai i Borysa z ok. imienin z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB oraz o dary Ducha Świętego i pomyślne zdanie matury dla Borysa.
Sobota Wielkanocna – 23.04.2022 – Oktawa Wielkanocy.
6.30 za + Michalinę Fedczyszyn w 30 dzień po śm.
18.00 1) za + Piotra Skupien w 3 rocz. śm.; 2) za ++ teściów Mikołaja i Kamilę Pankiewicz i za ++ z rodzin Pankiewicz i Otrocki.
II Niedziela Wielkanocna – 24.04.2022 – UROCZYSTOŚĆ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
6.30 do Bożej Opatrz. w int. Bogusławy i Sławomira Chlebus z ok. 35 rocz. ślubu z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w rodzinie.
8.00 do Bożej Opatrz. w int. Janiny i Czesława z ok. 45 rocz. ślubu z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w rodzinie.
9.30 do Bożej Opatrz. w int. rodziny Morcinek z ok. 40 rocz. ślubu z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w rodzinie.
11.00 za + ojca Jana Kurzydem w 30 rocz. śm. i za + matkę Irenę.
12.30 za + Mieczysława Kunickiego w 1 rocz. śm.
13.30 za ++ rodziców Franciszkę i Pawła Skrobek, Rudolfa Kubik, brata Antoniego Skrobek.
15.00 Nabożeństwo i Koronka do Miłosierdzia Bożego.
18.00 za + matkę Genowefę Augustyn w rocz. śm.