Intencje Mszy św. 23 – 29 maja 2022r.

Poniedziałek – 23.05.2022 – Misje Święte. Dni Krzyżowe.
6.30 do Bożej Op. przez wstaw. MB i Św. Antoniego z podzięk. za otrzym. łaski oraz o zdrowie i B. błog.
9.00 za + mamę Helenę Płaszewską oraz za + Stanisława Bobika i dusze w czyść. cierp.
18.00 1) do Bożej Op. w int. Dominiki i Bartosza z ok. rocz. ślubu z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w rodzinie; 2) do Bożej Opatrz. w int. chrześniaków z rodziny Płaczek z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie i Boże błog.
20.00 Poświęcenie krzyża przy ul. Mariańskiej i procesja ze świecami do kościoła.
Wtorek – 24.05.2022 – NMP Wspomożycielki Wiernych. Misje Święte. Dni Krzyżowe.
6.30 za + Józefa Bozio (int od rodziny Kowalczyk).
9.00 za ++ Danutę i Leona Kwiatkowskich.
18.00 1) int. Róży Różańcowej Wspomożenia Wiernych o Boże błog., opiekę MB o zdrowie w rodzinach oraz za++członków RR; 2) za++rodziców Annę i Jana Kurek, brata Antoniego i bratową Krystynę.
20.00 Apel z procesją Eucharystyczną.
Środa – 25.05.2022 – Misje Święte. Dni Krzyżowe.
6.30 za + Agnieszkę Koczy.
9.00 za ++ z rodziny Gronowicz, Kroczak, Paliwoda.
18.00 1) za ++ rodziców Józefa i Marię Sadło, + brata Pawła, ++ dziadków i pokrew. z obu stron; 2) za ++ rodziców Martę i Jana Bugla, + Jadwigę Borzucką, + brata Zygfryda i za ++ z rodziny.
20.00 Apel Maryjny.
Czwartek – 26.05.2022 – Św. Filipa Neri, Kapłana. Misje Święte. Dzień Matki.
6.30 za ++ Janinę i Medarda Baran.
9.00 za + Annę, Agnieszkę, Karola i Alojzego Wyszkon.
18.00 1) przez wstaw. MB w int. Matek oraz za ++ Matki ; 2) do Bożej Op. w int. ks. Artura z ok. 10 rocz. święceń kapłańskich z podzięk. za łaskę powołania i święceń oraz o dary Ducha Św.i op. MB.
20.00 Apel Maryjny.
Piątek – 27.05.2022 – Misje Święte.
6.30 za + syna Alojzego z ok. ziemskich ur.
9.00 za + Elżbietę Jasińską w 30 dzień po śm.
15.00 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych.
18.00 1) w int. Aleksandra z ok. 18 rocz. ur. z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i światło Ducha Św. w dorosłym życiu; 2) za + Jerzego Gazda (int. od Krzysztofa Mołek z rodziną).
20.00 Nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu.
Sobota – 28.05.2022 – Misje Święte.
6.30 za + Piotra Polaczek (int. od przyjaciół Basi i Arka).
9.00 1) Msza św. z udzielaniem Sakramentu Namaszczenia w int. chorych i seniorów; 2) do Bożej Opatrz. w int. Elżbiety z ok. ur. z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i światło Ducha Św. w podejmowaniu życiowych decyzji.
11.00 Pielgrzymka z parafii Łubowice.
13.00 ślub: Justyna Władarz – Mateusz Ksiądz.
18.00 1) za+męża, ojca i dziadka Józefa Kowalskiego w 1 rocz. śm.; 2) za ++ rodziców Magdalenę i Jana Mandrysz, siostrę Małgorzatę, szwagra Alojzego, męża Edmunda, Jana Porąbka i za dusze w czyśćcu
20.00 Apel Maryjny.
VII Niedziela Wielkanocna – 29.05.2022 – Wniebowstąpienie Pańskie. Zakończenie Misji Świętych.
6.30 za + Andrzeja Lewera z ok. 65 rocz. ziemskich ur.
8.00 do Bożej Op. w int. Krystyny Halfar z ok. ur. z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w rodzinie.
9.30 1) za + matkę Marię Huptaś; 2) za + męża Gerarda w rocz. ziemskich ur. i za + syna Klaudiusza.
11.00 za++Stefanię i Franciszka Tokarczyk, Annę i Józefa Wilczyńskich, dziadków z obu str. i Franciszka Król.
12.30 1) za + Alfreda Góreckiego oraz za ++ rodziców i brata; 2) w int. Pawła Groeger z ok. 88 rocz. ur. z podzięk. za otrzymane łaski i przeżyte lata z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę MB oraz za ++ rodziców Magdalenę i Józefa.
13.45 do Bożej Op. w int. Henryki Remiorz z ok. 86 rocz. ur. z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB.
15.00 Nabożeństwo na zakończenie Misji z poświeceniem krzyża misyjnego i domowych krzyży.
18.00 za + Piotra Wojciechowskiego.