Budżet Obywatelski 2022

Dzięki gorącemu wsparciu mieszkańców Raciborza i parafian Matki Bożej podczas wcześniejszych edycji Raciborskiego Budżetu Obywatelskiego udało się zrealizować szereg pomysłów. W ten sposób powstało min. bezpieczne przejście i schody na Cmentarz Jeruzalem, ustawione zostały ławki wokół Kościoła Matki Bożej oraz świetlna tablica informująca o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości przy ul. Starowiejskiej.
Podczas tegorocznej VII edycji 2022/2023 Raciborskiego Budżetu Obywatelskiego prosimy o poparcie naszego wspólnego zadania pod nazwą „BEZPIECZNA ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA NOWE ZAGRODY”. Głosowanie w ramach BO odbędzie się w dniach 12 – 26.09.2022r. za pośrednictwem strony internetowej www.bo.raciborz.pl lub osobiście na karcie do głosowania w Biurze Obsługi Interesanta UM Racibórz. Głosować może każdy mieszkaniec Raciborza bez względu na wiek.
Wspomniane zadanie w głównej mierze związane jest z poprawą bezpiecznego ruchu pieszych oraz rowerzystów przy al. O. Johannesa Leppicha. Obecnie istniejący w tym miejscu stary i zniszczony chodnik nie posiada wydzielonych obszarów służących bezpiecznemu poruszaniu się pieszych oraz osób korzystających z rowerów. Znajduje się pomiędzy istniejącymi ścieżkami rowerowymi przy ul. Ocickiej oraz ul. Żorskiej w pobliżu szkoły podstawowej. Wymiana nawierzchni chodnika i jego uporządkowanie naturalnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu pieszych oraz płynnie pozwoli poruszać się osobom korzystającym z rowerów. Jednocześnie zadanie dobrze wpłynie na sprawną komunikacje z innymi ścieżkami pieszo-rowerowymi zlokalizowanymi przy ul. Mariańskiej i ul. Opawskiej. Wraz z realizacją zadania przeprowadzone zostaną w tym miejscu następujące prace porządkowe:
• utworzone zostaną dodatkowe miejsca postoju samochodów w obrębie kościoła,
• wymienione zostanie stare oświetlenie oraz część nawierzchni placu przed kościołem,
• ustawiony zostanie w obrębie szkoły dodatkowy stojak na rowery,
• przy al. O. Johannesa Leppicha nasadzone zostaną dodatkowe drzewa.

KOLEJNE KROKI GŁOSOWANIA:

 1. Wejdź na stronę: www.bo.raciborz.pl
 2. Kliknij: oddaj głos
 3. Kliknij w obrazek: oddaj swój głos w budżecie obywatelskim
 4. Zaznacz: mam powyżej 18 lat i głosuję w swoim imieniu (albo inna opcję)
 5. Poniżej w okienku napisz swoje imię i nazwisko
 6. Poniżej w okienku datę urodzenia: rok-miesiąc-dzień (pamiętaj o oddzieleniu cyfr znakiem „-”)
 7. Poniżej w okienku zaznacz, że jesteś mieszkańcem Raciborza
 8. Kliknij: przejdź dalej
 9. Zaznacz: projekt nr 13
 10. Kliknij: przejdź dalej
 11. Zaznacz w dwóch małych okienkach „zgodę”
 12. Kliknij: przejdź dalej
 13. Wpisz swój nr telefonu
 14. Kliknij: wyślij kod
 15. Kliknij ok
 16. Wpisz 5-cyfrowy kod, który przyszedł na wskazany nr telefonu
 17. Kliknij: zapisz mój głos

Za wsparcie tej inicjatywy i oddany głos serdecznie dziękujemy!