Intencje Mszy św. 05 – 11 września 2022r.

Poniedziałek – 05.09.2022
6.30 do Bożej Op. w int. brata Pio z okazji rocznicy Chrztu Św. z podzięk. za łaskę wiary i dar powołania z prośbą o Boże błog., zdrowie, łaskę wytrwania i opiekę MB.
18.00 1) w int. rodziny Błaszczyk z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę MB w rodzinie; 2) za † Jana Rybackiego w 17 rocznicę śmierci.
Wtorek – 06.09.2022
6.30 za †† rodziców Martę i Jerzego Gawliczek
18.00 1) za †† z rodziny Cichopek; 2) za † syna Tomasza Babilas, †† rodziców Pawła i Łucję Jarząbek, teściów Emilię i Józefa Babilas, † Stanisława Achtelik i za dusze w czyśćcu cierp.
Środa – 07.09.2022
6.30 za †† rodziców Reginę i Stefana Sawickich i za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 1) w int. Radia Maryja i Telewizji Trwam; 2) do Bożej Op. w int. Felicyty z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę MB w rodzinie Kudela i Sznajder. Nowenna do Matki Bożej Raciborskiej.
Czwartek – 08.09.2022 – Święto Narodzenia NMP.
6.30 za † Michała Kłosek oraz za † matkę i siostrę.
16.45 Msza św. szkolna: w int. Michała i Adasia z okazji ur. o zdrowie Boże błog., światło Ducha Św. w nauce i opiekę MB.
18.00 1) w int. parafian i pielgrzymów z Modzurowa; 2) do Bożej Op. w int. Eweliny i Andrzeja z okazji 10 rocz. ślubu z podzięk. za otrzymane łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w rodzinie i o Boże błog. dla synów.
Piątek – 09.09.2022
6.30 za †† rodzeństwo, bratową i szwagra.
18.00 1) za † Irenę Ziółkowską w 1 rocznicę śmierci; 2) za † matkę Natalię Warkocz i za †† z pokrewieństwa Warkocz, Muchewicz i Libowski.
Sobota –10.09.2022
6.30 do M. Bożego za † Irenę Pytlik w 4 rocznicę śmierci za †† z rodziny z obu stron.
13.30 do Bożej Op. w int. Janiny Jaworskiej z ok. 70 rocz. ur., Marty Jaworskiej z ok. 18 rocz. ur. i Mai Bisch z okazji z 1 rocz. ur. z podzięk. za otrzymane łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog., opiekę MB i Anioła Stróża w rodzinie.
15.00 ślub: Anna Płaczek – Wiktor Kilijan.
18.00 1) w int. Róż Różańcowych o Boże błog., opiekę MB i zdrowie w rodzinach oraz za ++ członków RR; 2) za † siostrę Władysławę Macheta oraz za † szwagra Adama.
Niedziela – 11.09.2022 – XXIV Niedziela Zwykła. Uroczystość dożynkowa.
6.30 do Bożej Op. w int. Jana z okazji ur. z podzięk. za otrzymane łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB oraz o Boże błog. w rodzinach Miensopust, Leńczowski, Wilczek i Morgaś.
8.00 do Bożej Op. w int. Janiny z ok. 70 rocz. ur. oraz Marty z okazji 18 rocznicy ur. z podzięk. za otrzymane łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB.
9.30 Msza św. dożynkowa: w int. rolników i działkowiczów z podziękowaniem za zebrane plony i owoce ziemi z prośbą o dalsze Boże błog. oraz za ++ rolników i działkowiczów.
11.00 za † Marię Kozłowską.
12.30 w int. Grażyny i Bogdana Niżborskich z ok. 30 rocz. ślubu z podzięk. za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w rodzinie.
13.30 Msza św. z udzielaniem Chrztu Św. w int. dzieci i ich rodzin.
15.15 pielgrzymka do Św. Józefa w Ocicach. (nabożeństwo w Ocicach o g. 16.00).
18.00 za † Franciszka Lipińskiego.