Intencje Mszy św. 21 – 27 listopada 2022r.

Poniedziałek – 21.11.2022 – Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
6.30 w int. rodziny Binek o Boże błog., dary Ducha Św. oraz wstawiennictwo i opiekę MB.
18.00 1) za †† brata Józefa Klag, bratową Irenę, jej rodziców i brata Zbigniewa; 2) do Bożej Op. w int. Hani Król z okazji 10 rocz. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz o dalsze zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Boże błog. w rodzinie.
Wtorek – 22.11.2022 – Św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy.
6.30 za †† rodziców Reginę i Stefana Sawickich i za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 1) za † żonę Annę Samojedną i za †† z rodziny; 2) za † żonę Barbarę Zięba.
Środa – 23.11.2022
6.30 za † teściową Józefę Ryszka w 30 rocz. śmierci.
18.00 1) do Bożej Op. int. ks. Dawida z ok. ur. z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie; 2) do Bożej Op. w int. Małgorzaty z ok. 40 rocz. ur. z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę MB; 3) do Bożej Op. w int. Gabrieli z ok. 25 rocz. ur. z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę MB.
Czwartek – 24.11.2022 – Św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy.
6.30 za †† Annę, Karola, Alojzego i Agnieszkę Wyszkon.
18.00 Msza św. szkolna: 1) do Bożej Op. w int. Krystyny i Bernarda Halfar z ok. 52 rocz. ślubu z podzięk. za otrzymane łaski oraz o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę MB w rodzinie; 2) za † męża i ojca Bronisława Łomnickiego, za †† rodziców i rodzeństwo. Poświęcenie książeczek DROGA do NIEBA.
Piątek – 25.11.2022
6.30 za † męża Piotra Świerczewskiego w 4 rocz. śmierci.
18.00 1) za † Brunona Kupka w 2 rocz. śmierci; 2) za † Marię Kozłowską.
Sobota – 26.11.2022
6.30 za † Herberta Pacharzyna.
18.00 1) za † Konstantynę Krziżok oraz za †† i żyjących z rodziny Krziżok, Jawor i Kaiser; 2) przez wstaw. MB z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. oraz o dobrą godzinę śmierci.
Niedziela – 27.11.2022 – I niedziela Adwentu.
6.30 do M. Bożego za †† rodziców Stanisławę i Antoniego Węgrzyn oraz za †† dziadków z obu stron.
8.00 do Bożej Op. w int. Waldemara z ok. 60 rocz. ur. z podzięk. za otrzymane łaski oraz o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę MB.
9.30 do Bożej Op. w int Beaty i Krzysztofa Hrycko z ok. 35 rocz. ślubu z podzięk. za otrzymane łaski i przeżyte lata oraz o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę MB w rodzinie.
11.00 1) do Bożej Op. w int Rity i Huberta z ok. 60 rocz. ślubu z podzięk. za otrzymane łaski i przeżyte lata oraz o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę MB w rodzinie; 2) przez wstaw. Św. Cecylii w int. scholki dziecięcej.
12.30 za †† rodziców Janinę i Czesława Pietruchów i za † brata Bogdana Pietrucha
13.30 za † Zygmunta Remiorz, †† rodziców z obu stron i za †† rodzeństwo.
17.15 Nieszpory adwentowe z poświęceniem wieńców adwentowych i opłatków.
18.00 za †† Mariannę i Ignacego Fojcik, † Mariana Fojcik i za †† rodziców.