Intencje Mszy św. 12 – 18 czerwca 2023r.

Poniedziałek – 12.06.2023
6.30 za † Marię Marklowski, za jej †† rodziców i rodzeństwo.
18.00 1) do M. Bożego za †† rodziców Stanisławę i Stanisława Dobrzyckich, †† dziadków i krewnych Komisarskich i Dobrzyckich; 2) za †† rodziców Annę i Waltra Komarek.
Wtorek – 13.06.2023 – Św. Antoniego z Padwy, Kapłana i Doktora Kościoła. Dzień Fatimski.
6.30 w int. Sandry Steciak o błog. Boże, zdrowie i opiekę MB.
18.00 Nabożeństwo Fatimskie: 1) w int. rodziny Haliny i Marka oraz córki Aleksandry i wnuczki Amelki z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze Boże błog., zdrowie i op. MB; 2) do Bożej. Op. w int. Małgorzaty i Dariusza z ok. 30 rocz. ślubu z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze Boże błog., zdrowie i op. MB i za †† rodziców; 3) w int. Marysi z ok. ur. z podzięk. za otrzym. łaski oraz o Boże błog., światło Ducha Św. i op. MB; 4) przez wstaw. MB Fatimskiej w int. syna o uwolnienie z nałogu i wiarę w rodzinie; 5) za † męża Kazimierza Grzymkowiskiego, †† teściów, szwagra Jerzego Kupczyk i za †† Henrykę i Szczepana Wacyk; 6) za †† rodziców Stanisławę i Antoniego Węgrzyn, dziadków z obu str. i za †† z rodziny Paluch.
Środa – 14.06.2023 – Bł. Michała Kozala, Biskupa i Męczennika.
6.30 przez wstaw. MB w int. syna z prośbą o powrót do zdrowia i opiekę MB.
18.00 1) za † męża Bolesława Skubiszyńskiego z ok. 6 rocz. śm.; 2) przez wstaw. MB Raciborskiej w int. Anny, Marcina i Adama Plewa z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze Boże błog., zdrowie i op. MB w rodzinie.
Czwartek – 15.06.2023
6.30 za † wujka Józefa Hluchnik, † ciocię Urszulę Hluchnik oraz za †† z pokrew. Hluchnik, Klimża, Weingart i Kowalczyk.
18.00 Msza św. szkolna: 1) za †† z rodzin Błaszczok, Solich i Czwal; 2) w int. chrześniaków Małgorzaty, Wojciecha, Magdaleny, Moniki i Krzysztofa z podzięk. za otrzym. łaski oraz o Boże błog. i zdrowie i światło Ducha Św.
Piątek – 16.06.2023 – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
6.30 1) w int. czcicieli NSPJ
; 2) za †† teściów Martę i Ryszarda Szewczyk, † męża Edmunda i za † szwagierkę Krystynę.
18.00 1) do Bożej Op. w int. Haliny z ok 76 rocz. urodzin z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze Boże błog., zdrowie i op. MB dla dzieci i wnuków; 2) za † mamę Helenę Janiczak, za † męża Franciszka i za †† z rodziny.
Sobota – 17.06.2023 – Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
6.30 za †† dziadków Józefę i Alfreda Otawa.
8.00 w int. pielgrzymów z Bojanowa.
18.00 1) za † męża Kazimierza Klag w 1 rocz. śm.; 2) do MB Nieustającej Pomocy w int. rodziny Kupka z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze Boże błog., zdrowie i op. MB w rodzinie.
Niedziela – 18.06.2023 – XI Niedziela Zwykła.
6.30 za † rodziców Pelagię i Jana Lajs.
8.00 za †† rodziców Otylię i Franciszka Morcinek.
9.30 do Bożej Op. w int. syna Jakuba z ok. 30 rocz. ur. z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze Boże błog., zdrowie i op. MB.
11.00 1) w int. pielgrzymów z Sudoła; 2) za †† rodziców Stefanię i Bronisława Zagrobelnych oraz za † Danutę i Halinę.
12.30 do Bożej Op. w int. Natalii z ok. 18 rocz. ur., siostry Patrycji i babci Marysi z ok. ur. z podzięk. za otrz. łaski oraz o dalsze Boże błog., światło Ducha Św. i op. MB.
13.30 do Bożej. Op. w int. Aleksandry i Przemysława Wojciechowskich z ok. 20 rocz. ślubu z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę MB w rodzinie.
17.15 Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa.
18.00 za †† Zofię, Edwarda i Marka Orzińskich, †† dziadków i za † Kazimierza Orzińskiego.