Intencje Mszy św. 11 – 17 września 2023r.

Poniedziałek – 11.09.2023
6.30 do Bożej Op. int. Jana z ok. urodzin z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB.
18.00 1) za †† z rodziny Rybarz; 2) za † Franciszka Lipińskiego.
Wtorek – 12.09.2023
6.30 do Bożej Op. w int. Józefa i Elżbiety Tambor z ok. urodzin z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w rodzinie.
18.00 1) za †† teściów i rodziców Elżbietę i Pawła Piechaczek; 2) do Bożej Op. w int. Przemysława z ok. urodzin oraz z ok. 7 rocz. ślubu Edyty i Przemysława z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w rodzinie.
Środa – 13.09.2023 – Św. Jana Chryzostoma, Biskupa i Doktora Kościoła. Dzień Fatimski.
6.30 przez wstaw. MBNP w int. rodziny Drobny z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w rodzinie.
18.00 Nabożeństwo Fatimskie: 1) do Bożej Op. w int. Zuzanny i Rafała z ok. kolejnej rocz. ślubu z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w rodzinie; 2) za †† rodziców Marię i Jana Zbeczka; 3) za †† Michała i Marię Jawor oraz za †† dzieci: Krystynę, Władysława, Józefa, Janinę i Zofię; 4) za † Brygidę Rubiś (od sąsiadów); 5) za † Kazimierza Pierlak.
Czwartek – 14.09.2023 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
6.30 za † brata Andrzeja w 30 dzień po śm.
18.00 Msza św. szkolna: 1) za † męża Edmunda Szewczyk w 6 rocz. śm. i za dusze w czyść. cierp.; 2) do M. Bożego za †† Erykę i Franza Jasny.
Piątek – 15.09.2023 – NMP Bolesnej.
6.30 za † Stefana Młynarczyka (ofiarowana od chrześniaka Marcina).
18.00 1) do Bożej Op. w in. Haliny i wnuczki Amelki z ok. urodzin z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w rodzinie; 2) za †† teściów Emilię i Józefa Babilas, za † syna Tomasza i za †† z rodziny.
Sobota – 16.09.2023 – św. Męczenników Korneliusza, Papieża i Cypriana, Biskupa.
6.30 za † Konrada Fiołka.
16.00 pielgrzymka z parafii NSPJ w Raciborzu.
18.00 1) za † Franciszka Pająk w 2 rocz. śm.; 2) do Bożej Op. w int. Beaty i Bogdana z ok. 45 rocz. ślubu z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w rodzinie; 3) za † Władysława Kurowskiego (od Zosi i Mietka).
Niedziela – 17.09.2023 – XXIV Niedziela Zwykła.
6.30 za † Andrzeja Kalyta w 30 dn. po śm.
8.00 za †† rodziców Jana i Marię, brata Bolesława Niżborskich oraz za †† rodziców Aleksandra i Janinę, brata Jana Pichnickich i za †† dziadków z obu str.
9.30 1) za † męża Wojciecha Kowalczyka w 8 rocz. śm.; 2) za †† Elżbietę, Marię, Jana i Zofię.
11.00 do Bożej Op. w int. Filipa Adamowicza z ok. 14 rocz. ur. z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze Boże błog. zdrowie i światło Ducha Św.
12.30 do Bożej Op. w int. Marii Kupka z ok. 80 rocz. ur. z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w rodzinie.
13.30 do Bożej Op. w int. Moniki z ok. 40 rocz. ur. z podzięk. za otrzym. łaski oraz o dalsze zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w rodzinie.
15.15 piesza pielgrzymka do Św. Józefa w Ocicach (nabożeństwo w Ocicach o 16.00).
18.00 za †† rodziców Ewę i Stanisława Stadnickich.