Święcenia kapłańskie Brata Pio

W czwartek 11 kwietnia podczas nieszporów w klasztorze OO. Franciszkanów we Wrocławiu pięciu diakonów, w tym nasz brat Pio, złożyło wyznanie wiary przed święceniami prezbiteratu. Otrzymali również dyplomy ukończenia studiów filozoficzno-teologicznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. To ostatnie akcenty przed święceniami kapłańskimi, które przyjmą w sobotę 13 kwietnia br. o g. 11.00 w kościele Św. Elżbiety Węgierskiej w Nysie. W imieniu kandydatów do święceń prosimy o modlitwę w ich intencji.