W jaki sposób odnowić Kościół i nasze życie rodzinne i społeczne?

Krok I: Prostota i otwartość
W nawiązaniu do apelu, który Biskup Opolski wyraził w Liście na Wielki Post oraz do Jego prośby skierowanej do diecezjan podczas Mszy św. Krzyżma, nasza diecezja wstępuje na drogę odnowy Kościoła i życia rodzinnego oraz społecznego. Drogę tę wyznacza sześć kroków, które wskazał Jezus w 18 rozdziale Ewangelii św. Mateusza. Poszczególne kroki będziemy podejmować w najbliższych miesiącach:
I. Prostota i otwartość (kwiecień)
II. Dobry przykład (maj)
III. Troska o ubogich (czerwiec)
IV. Braterskie upomnienie (wrzesień)
V. Wspólna modlitwa (październik)
VI. Przebaczenie i pojednanie (listopad)

Krok I: Prostota i otwartość.
Biskup opolski Andrzej Czaja w przygotowanym nagraniu przybliża zamysł odnowy Kościoła opolskiego oraz omawia wyzwania, które wynikają z realizacji „kroku I” – postulatu praktykowania prostoty życia i otwartości na Boga i drugiego człowieka (zob. Mt 18, 1-5). Nagranie video ze słowem Biskupa Opolskiego jest dostępne poniżej (kliknij).