Bierzmowanie

W Diecezji Opolskiej Sakrament Bierzmowania udzielany jest młodzieży po trzyletnim okresie przygotowań. Programowe rozpoczęcie przygotowań ma miejsce w klasie VI szkoły podstawowej. Promocje na kolejny rok przygotowań uzyskuje się w czerwcu. Przy braku obecności na spotkaniach formacyjnych, miesięcznych spowiedzi i zaangażowania trzeba powtórzyć dany rok przygotowań. Spotkania w naszej parafii organizowane są w dwóch grupach na każdym etapie przygotowania.

Odpowiedzialny:
za pierwszy rok przygotowania jest ks. Artur (kl. VI) i ks. Adam (kl. VII)
za drugi rok przygotowania jest ks. Artur (kl. II gimnazjum)
za trzeci rok przygotowania jest ks. proboszcz (kl. III gimnazjum)