Chrzest

Sakramentu chrztu udzielamy w 2 niedzielę miesiąca, a w miesiącach kiedy wypadają święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia w 2 dzień tych świąt. Chrzest odbywa się podczas Mszy św. o godzinie 13.30.

Wcześniej (ok. 2 tygodni) dziecko należy zgłosić się w kancelarii parafialnej przedstawiając akt urodzenia dziecka.

Zadaniem rodziców wraz z rodzicami chrzestnymi jest przedstawić dziecko do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Rodzice chrzestni powinni posiadać zaświadczenie, potwierdzające możliwość pełnienia tej godności, wydane w ich parafii zamieszkania. Powinni także wcześniej przystąpić do sakramentu pokuty.

By uzyskać zaświadczenie do pełnienia godności ojca lub matki chrzestnej należy zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego:
ukończyć 16 lat
przyjąć wcześniej sakrament bierzmowania
prowadzić życie zgodne z wiarą (być wierzącym i praktykującym katolikiem)