Caritas

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40)

Kierując się słowami Pana Jezusa, w naszej parafii w 2014 roku rozpoczął swoją działalność Parafialny Zespół Caritas. Początki, jak to zwykle bywa, nie były łatwe. Potrzeby osób wymagających wsparcia przerastały możliwości zespołu. Brakowało wszystkiego, wiedzy, umiejętności, doświadczenia, środków, którymi można by wesprzeć potrzebujących oraz informacji o osobach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i rąk do pracy.
W ciągu kolejnych lat naszej działalności zespół nabierał doświadczenia. Początkowo korzystając ze środków darczyńców, które pozwoliły potrzebującym choć na chwilę zapomnieć o codziennych niedostatkach.
Zespół, aby przysporzyć środków na doraźną pomoc, taką jak: zakup leków, środków higieny i innych, podejmuje różne działania i próby pozyskania funduszy. Stałym działaniem są: spotkania i poczęstunek dla osób chorych i starszych z okazji Światowego Dnia Chorego, piątkowe spotkania dla osób samotnych i jednodniowe pielgrzymki dla seniorów. Niestety czas pandemii zmusił do zawieszenia tej działalności.
Zespół w akcji „Na Codzienne Zakupy” pod patronatem Caritas Polska, organizuje pomoc dla seniorów naszej parafii, którzy cierpią niedostatek i wykazują bardzo niskie dochody.
Większość naszych działań jest możliwa dzięki ofiarności parafian i ludzi dobrej woli. Serdecznie więc dziękujemy za ofiarność, za zrozumienie potrzeb innych, szczególnie w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii. Bóg zapłać!
Warto też dodać, że nasze działania nie ograniczają się tylko do sfery materialnej. W miarę możliwości staramy się nieść również pomoc duchową, odwiedzać osoby samotne, chore. Ostatnio jednak nasze kontakty musiały zostać ograniczone do rozmów telefonicznych.
Zespół jest otwarty na wszystkich, którzy przez różne inicjatywy chcieliby nieść pomoc potrzebującym. Zapraszamy więc do włączenia się w charytatywną działalność.