Dzieci i młodzież

„Chciałbym tylko pokrótce podkreślić, że duszpasterstwo młodzieży obejmuje dwie główne linie działania. Jedną jest poszukiwanie, zaproszenie, wezwanie, które przyciągałoby młodych ludzi do doświadczenia Pana. Drugim jest wzrost, rozwój procesu dojrzewania tych, którzy już przeżyli to doświadczenie. (…) W tym poszukiwaniu trzeba dać uprzywilejowane miejsce językowi bliskości, językowi miłości bezinteresownej, relacyjnej i egzystencjalnej, która dotyka serca, dociera do życia, rozbudza nadzieję i pragnienia. Trzeba podchodzić do ludzi młodych z językiem miłości, a nie z prozelityzmem. Językiem rozumianym przez ludzi młodych jest język tych, którzy dają życie, którzy są tutaj dzięki nim i dla nich, i tych, którzy pomimo swoich ograniczeń i słabości starają się konsekwentnie żyć swoją wiarą. Jednocześnie wciąż musimy zwracać większą uwagę na to, jak urzeczywistnić kerygmat w języku używanym przez dzisiejszą młodzież. (ChV 209, 211)”

W parafii Matki Bożej jest miejsce dla młodych – dzieci i młodzieży, którzy szukają swojego miejsca przy Panu Bogu. Stąd w każdy piątek o 19:30 odprawiane są kolejno, od 1 piątku miesiąca: Msza Święta, Nieszpory, adoracja z uwielbieniem a następnie w sali audio-wizualnej projekcja filmu. Młodzi, którzy pozyskują środki finansowe poprzez różne akcje jak np.: sprzedaż papieskich kremówek czy wieńców adwentowych, podczas ferii zimowych czy wakacji, wyjeżdżają na atrakcyjne wycieczki.