Dzieci Maryi

„Matko Boża, nasza Matko,
Prowadź nas w każdy dzień
I pomóż nam dzielić się
Bożą radością z innymi”.
 

Dzieci Maryi istnieją w naszej Parafii już od wielu lat. Na naszych spotkaniach poznajemy Maryję i próbujemy uczyć się od Niej, jak pięknie żyć. Mamy czas na modlitwę, rozmowę, zabawę i radość. W miesiącach Maryjnych – październiku i maju uczestniczymy w nabożeństwach Maryjnych. Stoimy ze sztandarem blisko ołtarza. Często modlimy się:

„O Pani moja, o Matko moja,
cała się Tobie oddaję.
Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje,
serce moje i całą siebie.
Gdy przeto Twoją jestem,
o dobra Matko,
broń mnie i strzeż
jako dziecka i własności Twojej. Amen.”

W tym roku spotykamy się w środy o 16.00. Dzieci Maryi serdecznie zapraszają do swojego grona nowe chętne dziewczęta!