Krąg Biblijny

We wrześniu 2018 r., grupa biblijna przyjęła oficjalną nazwę: Krąg Biblijny „Effatha”. Słowo „Effatha” („Otwórz się”) sugeruje, by otworzyć się na Jezusa i na Jego zbawcze Słowo; by otworzyć uszy na słuchanie Słowa Bożego i otworzyć usta na głoszenie tego Słowa. Równocześnie powstał projekt logo grupy. W ten sposób została uhonorowana 15-ta rocznica założenia kręgu biblijnego.

Spotkania biblijne odbywają się w domu katechetycznym na terenie parafii Matki Bożej co tydzień, w czwartek ok. godz. 18.30, po wieczornej Mszy św.  W chwili obecnej grupa liczy ok. 20 osób i jest stale otwarta na nowych uczestników.

Spotkania rozpoczynają się modlitwą przy zapalonej świecy symbolizującej obecność Jezusa Chrystusa. Każdy z uczestników przynosi ze sobą Pismo Święte. Zazwyczaj rozważany jest fragment Ewangelii, który będzie czytany podczas najbliższej niedzielnej Eucharystii. Jeden z uczest­ników odczytuje na głos wybrany tekst, po czym wszyscy jeszcze raz czytają go w ciszy, starając się zgłębić jego przesłanie. Po pewnym czasie inna osoba czyta ponownie ten sam tekst. Następnie każdy wypowiada słowa lub zdania, które go poruszają. To, co zostanie odkryte podczas lektury, można wyrazić poprzez modlitwę prośby, uwielbienia czy dziękczynienia. Wypowiedzi uczestników są przeplatane odpowiednimi pieśniami. Rozważanie kończy się wspólną modlitwą i błogosławieństwem Księgą Prawdy i Życia, udzielanym przez obecnego na spotkaniu kapłana.

            Grupa biblijna od początku swego istnienia prowadzi kronikę, w której zapisuje przebieg szczególnych spotkań, niektóre wydarzenia i uroczystości religijne w parafii, regionie czy na świecie. Dołączone są do niej także pamiątkowe zdjęcia grupy.

Krąg biblijny przy parafii Matki Bożej w Raciborzu został założony 3 września 2003 r. przez śp. siostrę Felicytę Błędzką ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Od października 2006 r. opiekunem duchowym grupy został kapelan klasztoru Annuntiata – o. Jan Ochliński SVD (werbista). Po śmierci s. Felicyty (29. 07. 2018 r.) jej następczynią została s. Stefania Obiedzińska SSpS, a następnie s. Agata Toczek, której dalszą kontynuację prowadzenia wspólnoty biblijnej zleciła Siostra Prowincjalna Dolores Zok SSpS.

            Jezus obiecał: „…gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20), a św. Hieronim powiedział: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.