Małżeństwo

     Małżeństwo jest obrazem zaślubin Chrystusa z Kościołem, gdzie ucztą weselną jest Eucharystia. Bóg stworzył człowieka do miłości. Pismo święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie. Rozumiemy przez to widzialny znak, poprzez który Bóg w szczególny sposób zwraca się do człowieka. Sakrament uświęca nie tylko sam akt zawarcia małżeństwa, ale całą małżeńską wspólnotę życia. Dzięki łasce Bożej małżonkowie otrzymują siłę pozwalającą im żyć duchem Chrystusowym.
Sprawując ten sakrament, małżonkowie chrześcijańscy wyznają Bogu swoją wdzięczność za udzielony im wzniosły dar, którym jest to, że w swym życiu małżeńskim i rodzinnym mogą przeżywać miłość samego Boga do ludzi i miłość Pana Jezusa do Kościoła – Jego oblubienicy.
Małżeństwo stanowi niejako domowy Kościół, Kościół w pomniejszeniu. A przy tym małżeństwo i rodzina nie są tylko jakimś obrazem i wyrazem Kościoła, one same przyczyniają się aktywnie do budowania Kościoła. Mają być żywymi komórkami w Kościele.


Potrzebne dokumenty:

  •  aktualna metryka Chrztu Św. (nie starsza niż 6 miesięcy)
  •  dowody osobiste
  •  ostatnie świadectwo katechizacji
  •  zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich
  •  zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny. 

Nauki przedślubne w naszej parafii odbywają się w dwie kolejne niedziele w godzinach od 15.00 do 17.30 

TERMINY NAUK:
w 2024 r.
25 lutego i 03 marca
21 i 28 kwietnia
09 i 16 czerwca
06 i 13 października

Przed rozpoczęciem spotkań Duszpasterstwo Rodzin w diecezji opolskiej prosi narzeczonych o wniesienie opłaty na rzecz funkcjonowania Poradni Rodzinnej oraz Domu Matki i Dziecka w Opolu (280zł od pary). Przelew prosimy zrobić na adres: Kuria Diecezjalna w Opolu – Duszpasterstwo Rodzin, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole. Nr konta: 63 1240 5178 1111 0010 7036 7600 Tytuł wpłaty„nauki przedmałżeńskie” oraz imiona i nazwiska narzeczonych. Potwierdzenie wpłaty należy przynieść na spotkanie w Poradni Rodzinnej.
      Narzeczeni chcący uczestniczyć w naukach przedmałżeńskich w naszej parafii, powinni zgłosić chęć udziału poprzez adres mailowy: raciborz.mb@gmail.com

     W zgłoszeniu prosimy podać termin nauk, nazwiska i imiona narzeczonych, adres, tel. kontaktowy oraz datę i miejsce ślubu. Za udział w spotkaniach na utrzymanie i funkcjonowanie sali prosimy złożyć ofiarę 100zł (od pary) na konto naszej parafii:

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej
ul. Jana Pawła II 6
47-400 Racibórz

Numer konta bankowego: 27 1050 1328 1000 0022 2844 6304

Z dopiskiem: Darowizna na rzecz kultu religijnego oraz imię i nazwisko narzeczonych

     Nauki przedślubne odbywają się w salce kominkowej (żółty budynek koło kościoła po przeciwnej stronie parkingu). W ramach bezpośredniego przygotowania do zawarcia małżeństwa, oprócz nauk wspólnych dla wszystkich par w dwie kolejne niedziele, narzeczonych obowiązują indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej – każda para umawia się indywidualnie. Bliższe informacje dotyczące nauk i spotkań w poradni rodzinnej pod nr tel. 880 925 658.