LSO

Liturgiczna Służba Ołtarza – ministranci i lektorzy

Jedną z najstarszych grup w Kościele są ministranci – Liturgiczna Służba Ołtarza. Słowo „ministrant” pochodzi od łacińskiego słowa „ministrare”(służyć). Ministrant jest pomocnikiem księdza przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Jest to trudna i odpowiedzialna służba, wymagająca nieraz wyrzeczeń, angażująca także rodziców, ale przede wszystkim dająca wiele satysfakcji. Służba ministrantów jest często doceniana przez wiernych, którzy dzięki niej lepiej przeżywają całą liturgię, zwłaszcza niedzielną. Znamienne są słowa papieża Jana Pawła II, jakie wypowiedział 25 kwietnia 2002 r. w Rzymie podczas spotkania z ministrantami: „Wasza służba jest czymś szczególnym, co pozwala nam doświadczyć obecności i skutecznego działania Chrystusa w liturgii (…). Eucharystia jest cudownym źródłem, z którego musicie wciąż czerpać odwagę i siłę, konieczną aby żyć jak prawdziwi chrześcijanie i świadczyć wszędzie o miłości Boga do całego stworzenia„.

Patronami ministrantów są: św. Tarsycjusz, św. Dominik Savio, św. Jan Berchmans i św. Stanisław Kostka.

Ministrantem może zostać każdy chłopiec, za zgodą rodziców czy prawnych opiekunów.

Przez pierwsze miesiące jest on aspirantem, a następnie zostaje kandydatem. W tym czasie uczy się być ministrantem, pełni służbę w niedzielę i w tygodniu oraz przejmuje przy ołtarzu różne funkcję i odpowiedzialności. Po dłuższej próbie składa przyrzeczenie ministranckie i od tej pory przejmuje odpowiedzialność za wykonywane zadania.

Poszczególne stopnie ministrantów:

  • Aspirant
  • Kandydat
  • Ministrant
  • Psałterzysta
  • Ministrant Słowa Bożego – lektor
  • Ministrant ceremonii – ceremoniarz