Namaszczenie chorych

Jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje przez namaszczenie olejem św. i modlitwę kapłana szczególne łaski, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia. Sakrament ten ma również moc gładzenia grzechów.

W naszej parafii sakrament ten można przyjąć podczas odwiedzin chorych w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godziny 8:00.

Odwiedziny chorych zgłasza się przed pierwszą sobotą miesiąca w zakrystii.

Do ciężko chorych można wezwać kapłana o każdej porze!