Obraz Matki Bożej

Obraz namalowany na desce o wymiarach 77×120 centymetrów powstał prawdopodobnie z przełomu XVI i XVII w. Kompozycją i stylem przypomina Matkę Bożą Częstochowską. W dniu 27 sierpnia 1932 r. po raz pierwszy kardynał Adolf Bertram z Wrocławia nałożył na głowy Maryi
i Dzieciątka korony, które wykonał Witte z Akwizgranu. W 1945 r. zostały jednak skradzione.

Ponownie 30 maja 1955 r. obraz koronował proboszcz parafii ks. Alojzy Spyrka. Autorem nowych koron był Ryszard Szczypiński z Krakowa. W nocy z 19 na 20 grudnia 1985 r. znowu zostały skradzione. Obecne korony wykonane są ze złota i inkrustowane drogocennymi kamieniami przywiezionymi z Indii. Poświęcił je papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki
w 1987 r. Obraz koronował bp Alfons Nossol 16 sierpnia 1987 r.

Obraz Matki Bożej
Cudowny Wizerunek Matki Bożej Raciborskiej

Obraz Matki Bożej Raciborskiej w jest w typie hodegetrii – czyli „wskazującej drogę”. Maryja wskazuje na swojego Syna – Dzieciątko Jezus, jako tego, który jest „drogą, prawdą i życiem” ( por. J 6, 9). Ciemnoniebieski kolor szat Maryi z jednej strony podkreśla, według teologii ikony, Jej ludzką naturę, a z drugiej strony może wskazywać na wymiar duchowego macierzyństwa Maryi; natomiast bladoczerwona szata Dzieciątka Jezus wskazuje na Jego boskie, a zarazem królewskie pochodzenie. Bogato zdobiona gwiazdami suknia Maryi nawiązuje do wschodnich ikon, gdzie trzy gwiazdy umieszczone na płaszczu Matki Boga, oznaczały Jej potrójne dziewictwo. To przedstawienie może odwoływać się do tytułu Maryi jako „Królowej nieba”. Charakterystyczne refleksy przy oczach Matki Bożej sprawiają wrażenie, że Maryja patrzy się na każdego kto stoi przed Jej obliczem, a zarazem nadają łagodności Jej spojrzeniu. W swojej kompozycji obraz Matki Boskiej Raciborskiej, bezpośrednio nawiązuje do kompozycji Ikony Jasnogórskiej, stąd Dzieciątko Jezus wskazuje Maryję, jako duchową Rodzicielkę wierzących, a tym samym Kościoła. Boży Syn trzyma w ręku Księgę życia (Ap 19, 12). Charakterystyczne dla wschodnich ikon całe złote tło, z wyżłobionym nimbem, wskazuję na Maryję jako apokaliptyczną Niewiastę obleczoną w słońce (Ap 12, 1), ale zarazem wskazuje przez to bezpośrednio na rzeczywistość Nieba. Może zatem wydedukować, na podstawie teologii ikony, że obraz Matki Boskiej Raciborskiej, przedstawia Maryję, jako Królową Nieba i Ziemi, która wskazując Chrystusa Króla Życia, przygarnia uciekający się do Jej wstawiennictwa Lud Boży.

Trzecia korona obrazu, przez abp Alfonsa Nossola, koronami pobłogosławionymi przez św. Jana Pawła II.
obraz Matki Bożej w skradzionej złotej sukni
obraz Matki Bożej umieszczony w ołtarzu głównym (na górze Matka Boża ze św. Anną i figuratywne przedstawienie Trójcy Świętej)