Pomnik św. Jana Pawła II

Kiedy rada miasta 27 września 2000 roku podejmowała uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy z Magdaleny na Jana Pawła II, niektórzy chcieli od razu wybudować tam Jego pomnik. Ostatecznie decyzję tą podjęto po śmierci Ojca Świętego.

Podczas nabożeństwa żałobnego 3 kwietnia 2005 roku na Placu Długosza, ogłoszono inicjatywę Klubu Inteligencji Katolickiej  o postawieniu pomnika przy ul. Jana Pawła II, przed sanktuarium Matki Bożej Raciborskiej.  Niebawem włączyły się do inicjatywy inne środowiska katolików świeckich i w ten sposób zawiązał się społeczny komitet budowy pomnika.

Aby umożliwić społeczeństwu ziemi raciborskiej włączenie się do sfinansowania budowy, rozprowadzano przez parafie cegiełki. Model pomnika wraz ze skarbonką był też wystawiony na Rynku. Dnia 16 października 2005 roku przed kościołem Matki Bożej uroczyście wmurowano kamień węgielny w miejscu gdzie miał powstać pomnik.

Usytuowanie pomnika ma swoje głębokie uzasadnienie. Przy ul. Jana Pawła II znajduje się sanktuarium Matki Bożej  do którego od wieków podążają  pielgrzymki nie tylko z terenu ziemi raciborskiej. Jan Paweł II wszystko zawierzył Maryi.

Wykonanie projektu i odlewu pomnika powierzono pracowni prof. Czesława Dźwigaja z Krakowa. Miał on już doświadczenie w wykonywaniu takich monumentów w kraju i za granicą. Według koncepcji prof. Dźwigaja ponad 4 metrowy monument został wykonany z brązu spiżowego i granitu. Statua papieża wyrasta z ziemi co symbolizuje łączność z tą ziemią. Wskazuje na to wypiętrzenie kamieni cokołu. Wyrastające po obydwu stronach granitowe piramidki – to symbole gór które papież tak bardzo kochał. W ręce trzyma On korony Matki Bożej Raciborskiej.  Jego twarz przedstawia Jana Pawła II z lat 90-tych, już niemłodego  ale jeszcze nie schorowanego.

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia raciborskiego pomnika Jana Pawła II  przez ks. infułata Mariana Żagana odbyła  się 20 maja 2006 roku, w dwa dni po rocznicy urodzin papieża. Teraz, szczególnie gdy Św. Jan Paweł II został wyniesiony do chwały ołtarzy, pomnik ten przypomina i będzie przypominał następnym pokoleniom wielkiego papieża Polaka i Jego nauczanie, które ma nam pomóc żyć dla Boga, ojczyzny  i ludzi.